...news & event

TIGER STREET FOOTBALL 2019

Hưởng ứng “Cuộc vận động toàn dân rèn l thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với triển khai phong trào tập luyện thường xuyên thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân.

 

Nhằm đưa mô hình bóng đá phong trào mới lạ, độc đáo, phù hợp phát triển bóng đá ở các thành phố lớn và để trở thành sự kiện Thể thao, Văn hóa, Du lịch hàng năm của Việt Nam nói riêng và phong trào thể dục thể thao nói chung trên toàn quốc

 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

 

Tạo sân chơi lành mạnh và giao lưu bóng đá cho đoàn viên, thanh niên; học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, công nhân và người lao động khắp các tỉnh thành trên cả nước 

 

Thân mời tất cả các đội bóng ở các Khu vực - Tỉnh - Thành phố diễn ra sự kiện đăng ký tham gia.

Thời gian diễn ra giải : 

Từ ngày 11 tháng 05 năm 2019 - Đến hết ngày 23 tháng 06 năm 2019 

Điều lệ giải Bóng đá Tiger Street Football 2019

Tải Mẫu Đăng ký tham dự : http://tiny.cc/MauDangKy

Link Đăng ký tham gia Online : http://tigerstreetfootball.skylinevietnam.com

Hồ Sơ đăng ký gửi về Emaildangky.tigerstreetfootball@skylinevn.com